Schermetiquette

Hiermee wordt het correct gedrag op en om de loper bedoeld. Voor en na een partij de tegenstander (of de partner bij een oefening) groeten. Bij een wedstrijd moet ook de scheidsrechter gegroet worden. Na een partij de tegenstander de hand zonder handschoen geven. Voor de meeste schermers is dat dus de linkerhand! Beslissing van de scheidsrechter aanvaarden. Het is beleefd om aan het einde van een poule de scheidsrechter te bedanken. Schreeuwen, vloeken, huilen, etc. is natuurlijk ongepast. Gooien met je masker is een heel erge overtreding. Bij partijen zonder scheidsrechter en bij het vrij schermen treffers altijd melden. Niet ruw schermen, natuurlijk.


Belangrijk voor wedstrijden


Hoffelijk en eerbiedig gedrag

Hieronder volgt de letterlijke tekst uit het wedstrijdreglement van de KNAS. Maak je geen zorgen als je deze tekst ingewikkeld vindt. Veel scheidsrechters kennen deze tekst ook niet uit hun hoofd, dus van een schermer wordt dat ook niet verwacht.
602 Orde en tucht

De schermers zijn verplicht het reglement van de F.I.E., de bijzondere regels voor lopende wedstrijden, de traditionele regels van de beleefdheid en eerlijkheid en de aanwijzingen van de officials nauwgezet en eerlijk na te leven. In het bijzonder zullen zij met een gevoel voor orde en tucht en sportieve geest de hierna volgende voorschriften naleven. Elke overtreding van deze regels kan straf tengevolge hebben, opgelegd door de bevoegde autoriteiten, na of zelfs zonder waarschuwing, afhankelijk van het geval en de omstandigheden (cf. 651). Alle personen die aan een schermwedstrijd deelnemen of die bijwonen dienen de orde te bewaren en mogen een voorspoedig verloop van de wedstrijd niet in gevaar brengen. Gedurende de partijen is het niemand toegestaan de lopers te naderen, de schermers aanwijzingen te geven, de President en de leden van de jury te bekritiseren of te beledigen, te applaudisseren vůůr de beslissing van de President, of hem op welke wijze ook te beÔnvloeden. De President is verplicht om iedere actie die een voorspoedig verloop van de partij die hij berecht verstoort, onmiddellijk te beŽindigen (cf. 615, 651). Iedere inbreuk zal worden bestraft volgens artikel 651.
603 Ereplicht
Enkel door het feit dat hij voor een wedstrijdnummer inschrijft, neemt de schermer de ereplicht op zich het reglement na te leven en zich te onderwerpen aan de beslissingen van de scheidsrechters, eerbied te betonen tegenover de leden van de jury en nauwgezet de bevelen van de President op de volgen (cf. 646/6).
604 Stipte melding
De schermers moeten zich volledig uitgerust (cf. 21) en klaar om te schermen melden, niet alleen op het tijdstip en de plaats vastgesteld voor elke poule, ontmoeting of ťlimination directe, maar ook tijdens de wedstrijden op elk bevel van de President (cf. 646/6). Zij moeten voor het schermen van hun partijen met twee reglementaire, volledig functionerende wapens (ťťn als reserve) op de loper aantreden (cf. 21, 639).
605 Wijze van schermen
De schermers schermen eerlijk en geheel volgens de regels zowel volgens die vermeld in de hoofdstukken over de algemene conventies (cf. 28) als volgens die vermeld voor elk wapen (cf.219, 316, 409); iedere overtreding van deze regels kan voor hen de hierna vermelde straffen met zich brengen (cf. 637, 640)
606 Melden van een treffer
Elke schermer is vrij om met luide stem een ontvangen treffer te melden op het ogenblik, dat hij deze ontvangt. Maar de jury is niet gebonden door deze melding en kan over deze treffer nog beraadslagen (cf. 66v, 72w). Het is aan de schermers strikt verboden gebaren te maken of mededelingen te doen - behalve de melding van een treffer, zoals deze is toegestaan - die de beslissing van de jury kunnen beÔnvloeden en na de beslissing van de President een treffer te melden, wat niet is toegestaan (cf. 645, 647, 649).
607 Zijn kans verdedigen
De schermers zullen aan iedere partij dezelfde inzet en aandacht besteden; zij zullen hun persoonlijke kansen sportief verdedigen tot het einde van de wedstrijden om de best mogelijke plaats te verkrijgen, zonder een treffer cadeau te geven of te vragen aan wie dan ook (cf. 647/2,647/3).
 


Dit geldt alleen voor het deelnemen aan wedstrijden.
Erg makkelijk lezen is het niet. Verkort en vereenvoudigd komt dit neer op:

∑ Gedraag je fatsoenlijk en volg aanwijzingen van scheidsrechter en
  wedstrijdleiding op.
∑ Meedoen aan een wedstrijd betekent het aanvaarden van de regels.
∑ Zorg dat je op tijd bent.
∑ Je mag treffers melden, maar het moet niet.
∑ Doe iedere partij je best. Je mag dat ook van je tegenstander verwachten.

Voor meer info: KNAS

Terug